Paraiškos pildymas

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus.

Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

SVARBU: Klientams pasirašiusiems prijungimo paslaugos sutartį nuo 2019.04.01 bus taikomi nauji prijungimo įkainiai. Klientams, kurie pildė paraišką iki 2019.04.01 bei sutartį pasirašys per 10 kalendorinių dienų, bus taikomi iki 2019.04.01 galioję prijungimo įkainiai. Apie įkainius plačiau skaitykite www.regula.lt.

Suveskite savo duomenis, paraiškos pildymui

Pasirinkite kliento tipą
Įveskite savo Vardą
Įveskite savo Pavardę
Įveskite savo Asmens kodą